Pódpołdnjowochinske mórjo

Pódpołdnjowochinske mórjo (chinski 南海, pinyin Nán Hǎi, vietnamski Biển Đông) jo nakšomne mórjo w pódwjacorje Śichego oceana pśi krotkozajtšnej kšomje Azije. Granicujo z Chinskeju na pódpołnocu, z Chinskeju republiku na dłujkem zajtšu, z Filipinami na pódzajtšu, z Malayziju a sultanatom Brunei na krotkem zajtšu, z Indoneziskeju na pódpołdnju a pódwjacorje a z Vietnamom, Kambodžu a Thailandskej na pódwjacorje. Jo zwězane z Pódzajtšochinskim mórjom na dłujkem zajtšu, z Filipinskim mórjom na pódzajtšu, ze Suluskim mórjom na krotkem zajtšu, z mórjom Java na pódpołdnju a pśez Malakkaskeju wuscynu z Andamanskim mórjom w Indiskim oceanje na pódwjacorje.

Južnochinske morjo

Pśestrěń Pódpođłnjowochinskego mórja jo 3,5 miliona kwadratnych kilometrow, maksimalna dłymokosć jo 5559 metrow.

Eksterny wótkazeWobdźěłać