• Toś ten nastawk njama wótkaz(e) do drugego nastawka

Toś ta pśedłoga jo podpśedłoga k pśedłoze {{Pśeźěłuj}}. Detajle su w dokumentaciji.