Tip!
Źěkujomy se za waše pśinosk do Wikipedije. Comy Was popšosyś, aby sćo nepśinosowali anonymne, ale pśizjawili se ako jaden z wužywarjow. Wólažcyjo to Wam teke nam mjazsobnu komunikaciju a zgromadne źěło na wuwyśa Wikipedije a zdalujeće se tak ewentualnemu nježyconemu blokěrowaniju abo znjewužywanju Wašeje identity.
Móžośo tak cyniś pó kliknjenju na tos ten wótkaz. Źěkujomy se.