Pśedłoga:Rozpšawjenje wandalizma

How móžoš administratorow informowaś wó
  • wandalizmje nastawkow a wužywarskich bokow
  • wobźěłowanskej wójnje (edit-war)
  • gropnem pśekśiwjenju wikikety
  • wěcejraznem mólenju pśez IP-wobźěłowanje, kótarež scełego žedne pólěpšenje njewunjaso.

Ewentuelnje bu nastawk juž poł (za njepśizjewjonych wužywarjow a nowackow) abo dopołnje (za wšyknych wužywarjow) pśeśiwo wobźěłowanjeju šćitany. Abo wužywarjam bu južo pisański pśistup na wěsty cas znjemóžnjony.

Pšosym wospytaj take wěcy nejpjerwjej rozwězaś, nježli administratora zapśimujoš.

Gaž mysliš, až by źělne abo dopołne blokowanje wužywarskego abo nastawkowego boka trjeba było, móžoš how nowy wótrězk zgótowaś. Pšosym wužyj pśedłogu {{Wužywar|Měwužywarja}}, ewentuelne wótkazy na pótrjefjone nastawki a zapódaj krotke a wěcowne wopisanje problema, aby administratoram źěło wólažcył.

Źiwaj na to, až toś ten bok njejo diskusijny forum za problemy z wopśimjeśom jadnotliwych bokow.