Pomoc
Nawigacija

Bok Aktualne změny pokazujo, kótare nastawki buchu w zachadnem casu změnjone. W standardnym nastajenju se slědne 50 změnow zwobraznje, kótarež buchu we Wikipediji scynjone. W nastajenjach móžoš ako pśizjawjany wužywaŕ toś tu gódnotu změniś.

Pokaz: Tam jo teke opcija „Rozšyrjona lisćina aktualnych změnow“, w kótarejž wšake změny stronow se w zjatej formje zwobraznjaju. Pśez kliknjenje na kłok pśed tom se pótom změny nalistuju. Toś ta funkcija se JavaScript žada a njestoj w staršych wobglědowakach k dispoziciji.

Pśeglěd góźi se kuždy cas pśez kliknjenje na „Aktualne změny“ górjejce abo dołojce na kuždem boku zwobrazniś. Pśez kliknjenje na datum a cas pó „Nowe změny pokazaś, zachopinajucy z ...“ se jano změny wót toś togo casowego dypka zwobraznjuju (ale jano až k licbje pódanej we wósobinskich nastajenjach).

Pismik N wóznamjeni nowe boki a pismik S „snadne změny”. Pśizjawjane wužywarje mógu swóje změny ako take markěrowaś a jo w lisćinje aktualnych změnow schowaś. Pismik B markěrujo změny, kótarež jo Bot cynił. Teke toś te změny góźe se schowaś.


Górjejce na boku su wužytne wótkaze, kótarež źěło z Wikipediju wósnadnjaju. (Toś te góźe se wót administratora w MediaWiki:Recentchangestext wobźěłaś). Toś ten bok se togodla gusto wužywa, gaž źěłaš we Wikipediji ako awtor abo redaktor.


Rozdźěl - Wersije wobźěłaś

Rozdźěl zwobraznja změny wužywarja porno zachadnej wersiji.

Wersije nalistujo chronologiski změny nastawka.

Glědaj teke: Pomoc