Rod jo hierarchiska rownina biologiskeje systematiki.