Roubaix[1] jo stare industrijowe město w pódpołnocnem źělu Francojskeje, blisko belgiskeje granicy. Z pśisamem 96 tysacami wobydlarjow jo teke pó Lillu a Amiensu tśeśe nejwětše město cełego regiona Hauts-de-France.

Radnica

NožkiWobdźěłać

  1. nižozemski: Robaais

Eksterne wótkazeWobdźěłać

  Commons: Roubaix – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow