Sorabistika jo wědomnostny pśedmjat, kótaryž se zaběra we wšakich tematiskich wobcerkach z Łužyskimi Serbami: rěcywěda, literatura, kulturne a socialne stawizny atd.

Sorabistika wuwucujo se na Instituśe za sorabistiku na uniwersiśe w Lipsku. We Łužycy zaběra se Serbski institut ze sorabistiku.

Pśedmjat wuwucujo se teke na dalšnych uniwersitach, wósebnje w Praze, Lwowje a Waršawje.

Eksterne wótkaze wobźěłaś