Turjej: Rozdźěl mjazy wersijami

966 bytow pśidane ,  pśed 8 lětami
infokašćik, korektura, nawikašćik, kategorija
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(infokašćik, korektura, nawikašćik, kategorija)
{{Infokašćik Město
|mě swójske=Tauer
|mě serbske=Turjej
|wopon= Wappen Tauer.png
|lat_deg=51
|lat_min=53
|lon_deg=14
|lon_min=27
|stat=Nimska
|zwězkowy kraj=Bramborska
|wokrejs=[[wokrejs Sprjewja-Nysa|Sprjewja-Nysa]]
|gmejnske cysło=12071384
|KFZ-znamješko=SPN
|wusokosć=61 m
|płoń=41.91
|postowa licba=03185
|pśedwólenje=035601
|website=
|adresa=Šulska droga 6<br />03185 Picnjo
|kórta=Tauer in SPN.png
}}
'''Turjej''' ({{wrěcy|de|''Tauer''}}<ref>[http://lodka.sorben.com/orte/Ortew.htm Wejsne mjenja Dolna Łužyca]</ref>) jo gmejna w [[Bramborska|bramborskem]] [[wokrejs Sprjewja-Nysa|wokrejsu Sprjewja-Nysa]]. Lažy pódpołnocnje [[Picnjo|Picnja]] w [[Dolna Łužyca|Dolnej Łužycy]] a ma 762 wobydlarjow.
 
== Geografija ==
Strony gmejny, kótaryž teke Šejnejdu ma, wobgroźijawobgroźijo 41,91km² płoninu. Tam bydle wokoło 785 luźe.
 
WosobnyWósoby schójźeńk dojśpijo Turjej a wokolnosć pśez bliske wulicone Maznikojske jazoro.
 
Picańska strona słuša k spócetnemu wobcerkoju sedlišća Serbow. CłonkyCłonki gmejny woplěwaju serbsikeserbiske tradicije.
Gmejna Turjej słuša k wokrejsoju Sprjewja-Nysa Bramborskeje a jo źěl amta Picnjo.
Strony gmejny, kótaryž teke Šejnejdu ma, wobgroźija 41,91km² płoninu. Tam bydle wokoło 785 luźe.
Wosobny schójźeńk dojśpijo Turjej a wokolnosć pśez bliske wulicone Maznikojske jazoro.
Picańska strona słuša k spócetnemu wobcerkoju sedlišća Serbow. Cłonky gmejny woplěwaju serbsike tradicije.
 
 
== Stawizny ==
 
 
Turjej se dej juž w 13. stolěśu zapalony byś, jo se naspomnjeł akle 1632 ako „Tawern“.
Srjejź 19. stolěśa jo se wótměł wudrogowańska žwała do Awstraliji a Pódpołnocneje Ameriki.
 
Turjej se wuwijo k typiskej dłujkej wjas drogi. Pśi wobejem boku głowneje drogi móžo zatopjone grunty namakaś a dej lěbda druge drogi.
WosebnejWósebnje wobnowjenje drogi a chódnikow jo pśipomocło k pólěpšenjeju naglěda jsy.
Jo se teke nowa turnowarnja (2004) a hala za jězdźidła wognjoweje wobory (2003) twarił.
Gósćeńc, kotaryžkótaryž ja se natwarił 1910, se wužyjo hyšći ako centrum gmejny.
 
 
'''''Šejnejda'''''
Wjas, kotaražkótaraž jo se zagmejnowała 1993, jo wobstojał 1742 ako „Ackervorwerk“
 
Wjas, kotaraž jo se zagmejnowała 1993, jo wobstojał 1742 ako „Ackervorwerk“
Pód Friedrich II. jo se zapołožył wjas drogi z dwěma rědoma. Tam jo sedlili saksojšćine familije.
Za tym až strony jo se rozměrił 1752, jo twarił wjas.
 
 
== Kultura ==
W Turjeju dajo wjele kulturelnych a sportojskich aktiwnosćow, kotarychžkótarychž wobydlarje mogumógu wužyś.
 
Serbske tradicije a nałogi se woplěwaju w cełem lěśe. WosebnejWósebnje znatej stej zapust a kokot.
 
W Turjeju dajo wjele kulturelnych a sportojskich aktiwnosćow, kotarychž wobydlarje mogu wužyś.
Serbske tradicije a nałogi se woplěwaju w cełem lěśe. Wosebnej znatej stej zapust a kokot.
Žeński nose typisku serbsku drastwu pśi swěźenju.
Mimo togo dajo serbsku namšu w Turjańskej cerkwi.
Zachadnosć se wuchujo z tym ale teke za pśibytnosć a pśichod jo se napórał.
 
2001 jo wótwórił „Christinenhof“ w Turjeju, źož swěźenje a swětosnosći kuždego parta moźomóžo se pśewjasć.
? sawna a kjaglowanišćo spórajotej wódychanje a žorśik.
Mimo togo wótměju pšawidłownje zarědowanjzarědowanje, kaž nalětne swěźenje a zmakanja rentnarja, tak až wobstoj wjelike kulturelne pórucenje za wšykne starstwowe klase.
 
Pśidatnje namakaš w Turjeju žywe žywjenje towaristwow, kótarež nic jano dobrowólnu wognjowu woboru, ale teke kupki młodostnych, Domowinsku kupku a žeńskecy chor wopśimjejo.
 
 
 
== Sport ==
 
 
Wjas dajo teke wjele za ?
PodlaPódla towaristwow za balokopanje, kjaglowanje, billard, blidowy tenis a volleyball, dajo
zgromadnosći za wuźarja a góńtwarje.
 
Turjej jo dobre wuchadnišćo za tury z kólasom w Picańskem kraju a někotare drogi wjedu samo do Błotow.
Sćažka za kólasowarjow wjeźo direktnje do Maznikojskego jazora, kótaregož wódychanje a cystu wódu za wochłoźenje dajo.
32hektar wjeliki wódy jo wotwót pśiroźe pśewóstajonych lěsow wobedaś, źož se wupłaśijo pśechójźowanje.
Což planujo dlejšy woglěd, možomóžo bungalow najmjeś abo se wusedni na campingowanišću a stanowišću.
 
 
== Zajmnostki ==
Wosobnje zajmnostny jo dom za rěd wognjowej woborje. Rědne twarjenje z torm ze zegerom wotwót 1896 a póbocnym pśitwarjom wotwót 1913.
 
 
Wosobnje zajmnostny jo dom za rěd wognjowej woborje. Rědne twarjenje z torm ze zegerom wot 1896 a póbocnym pśitwarjom wot 1913.
 
Blisko jo něgajšny gósćeńc, kenž jo se twarił wokoło 1910 a źinsajšny źeń ako centrum gmejny wužyjo.
 
W nowembrje 2005 jo wótwórił domowniski muzeum.
MožoMóžo serbske drastwy a typiske źěłowe a domacnostne rědy woglědaś. Žywjenje wejsna ludnosć a serbske tradicije se wótbłyšćuju.
 
 
Kulturelno historiski drogotnej jo cerkwja, kenž jo se twariła na kredency wokoło 1790.
Twarjenje z wobchytanja a torm z wuzgibnjoneju hawbu a wětšownicu, kotarejužkótarejuž jo se pyšniła z “DFS” a “1790”, stej daloko widobnej.
Wokna pśi pódpołnocnem a pódzajtšonempódzajtšnem boce su se wobnowili.
Niski, mólujucy wjerch w nutśikownje a kšywo z ? stej zwětšego južo na spócetnu formu.
Pśispomnjeśa gódny stej hołtaŕ prjatkowarnje a kśica z drjewa pśi kórbje prjatkowarnje 17. stolěśa. Stoły póchadaju z casa twarjenja.
Na momentane wugótowanje słušaju pśidatnje škla k dupjenjoju z napisom „Gottlob Friedrich Schmiedt ward getauft den 23. August 1792“ a dwě swěcnika prjatkowarnje z „C:F:S. 1790“ a „M.E.K. 1790“.
Cerkwja ma teke zasej orgela.
 
== Nožki ==
<references/>
 
== Eksterne wótkaze ==
{{commonscat|Tauer|Turjej}}
 
{{Wokrejs Sprjewja-Nysa}}
 
[[Kategorija:Sedlišćo w Bramborskej]]
[[Kategorija:Sedlišćo w Dolnej Łužycy]]
[[Kategorija:Gmejna w Bramborskej]]
[[Kategorija:Wokrejs Sprjewja-Nysa]]
[[Kategorija:Sedlišćo w serbskem sedleńskem teritoriju]]
15.808

změnow