Stjepan Mesić (teke Stipe Mesić; * 24. decembra 1934 w Orahovicy) jo był wót 18. februara 2000 až do 18. februara 2010 statny prezident Chorwatskeje. Mimo togo jo był ako pśedsedaŕ statnego prezidiuma slědna statna głowa Socialistiskeje Federatiwneje Republiki Jugosłowjańska.

Stjepan Mesić

WótkazWobdźěłać

« Stjepan Mesić » w drugich wikimediskich projektach :