Swětowa wójna

Swětowa wójna jo taka wójna, kótaraž wobwliwujo wětšynu swěta, wšake kontinenty a wětšynu narodow. Mě swětowa wójna matej jano dwě wójnje, a to

Kórta wobźělnikow prědneje swětoweje wójny
Kórta wobźělnikow drugeje swětoweje wójny
Kórta wobźělnikow Sedymlětneje wójny
Kórta wobźělnikow Napoleonskich wójnow

ale jo teke móžno, někotare zachadne wójny, na pśikład Napoleonske wójny abo Sedymlětnu wójnu, ako swětowe wójny wóznamjenjowaś, dokulaž su wustatkowanja na wšake kontinenty měli.