Tropy su wobłuk na zemi, kótaryž se namaka na wobyma bokoma ekwatora mjazy wobrotnyma šyrinoma słyńca. Na kuždem dypku w tropach stoj słyńco dwójce w lěśe w ceniśe, toś njejsu tam wjelike pśeměnjowanja temperatury abo dłujkosć dnja, kaž jo to zwenka tropow, na pśikład w Europje. Teke lětne case w našym zmysle njejsu, město togo maju tam dešćowy a suchy cas. Cełolětna pśerězna temperatura lažy wokoło 25 °C.

Tropiske klimowe cony
Tropiski lěs na karibiskej kupje Martinique

W tropach su wšake wegetaciske pasma, kótarež su wótwisne wót pitśe a dłujkosć spadkow:

W stronach blisko ekwatora se pśisamem cełolětnje dešćujo, toś namaka se pśedewšym tam (na pśikład w Amaconasowej nižynje abo w Kongowem žłobišću) dešćowy lěs.

Wótkaz wobźěłaś

  Commons: Tropy – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow