• Korektura eksistěrujucych nastawkow
  • Korektura cuzorěcnych wótkazow
  • Dodank pó dalšnych žrědłach
  • Dodank pśigódnych wobrazow