Wjaska pod golu (z podtitelom: Wulicowańko z našogo casa) su knigły Wylema Bjera, wudane wót Ludowego nakładnistwa Domowina w 1959. Awtor toś tych knigłow jo je wopisał ako prědne literarne dolnoserbske źěło wo nastaśu rolnikarskich prodrustwow[1].

Jadnanje toś tych knigłow wótměwa se w serbskej jsy Podgola, kótaraž lažy na kšomje wjelikeje gole[2]. Jaden z głownych ryśarjow jo rolnikaŕ Zobak, kotaryž jo nejbogatšy we jsy a wustupujo pśeśiwo prodrustwam. Jogo źowka pak njejo z njom wobjadna a wuběgnjo z domu[3].

Lěcrownož toś te knigły maju podtitel wulicowańko a nic roman, literarny wědomnostnik Tomasz Derlatka měni, až Wjaska pod golu jo prědne a rownocasnje jadnučke wopytanje napisaś roman w dolnoserbšćinje[4].

Wurězk z toś tych knigłow jo był teke we wuběrku źěłow Wylema Bjera Na Kałpjeńcu (1977) wózjawjony.

Nóžki wobźěłaś

  1. Wylem Bjero, Žaba na kokulce, Budyšyn 2002, b. 163
  2. Wylem Bjero, Wjaska pod golu, Budyšyn 1959, b. 5
  3. Wylem Bjero, Na Kałpjeńcu. Wuběrk źěłow, Budyšyn 1977, b. 81
  4. Tomasz Derlatka, Z przewodnika po powieści Słowian zachodnich (1945-1995), w: Slavia Occidentalis, 74/2, 2017, b. 164