Źinsa jo

Źeń jo cas, w kótaremž wjerśi se zemja jaden raz wokoło swójskeje wóski. Toś mamy na źeń pśecej jadne schadanje a jadne chowanje słyńca. Pratyjowy źeń jo rozrědowany do 24 góźin; jadne lěto ma w gregorjaniskej pratyji pak 365 pak 366 dnjow.

W drugem zmysle jo źeń jano toś ten cas, w kótaremž słyńco za nas swěśi. Napśeśiwne jo noc.

Wótkaz wobźěłaś

  Commons: Źeń – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow