Amerika jo kontinent. Amerika se do dweju źělowu rozrědujo, a to Pódpołnocna Amerika a Pódpołdnjowa Amerika (abo Łatyńska Amerika).