Bramborski Serbski Casnik

dolnoserbski casnik

Bramborski Serbski Casnik, teke: Bramborski Serski Casnik, Bramborski ßerski Zassnik jo prědny casnik w dolnoserbskej rěcy, kotaryž jo był wót 1848[1] až do 1880 wudawany pod toś tym titelom. Wót 1881 casopis ako Bramborske Nowiny jo wuchadał, pón wót togo casa až do lěta 1918 ako Bramborski Casnik.

Prědne wudaśe z 1848

Załožowaŕ toś togo casnika jo był faraŕ Mato Nowka z Módłeje, kotaryž jo go wudawał w duchu kralozwěrnosći a politiskego konserwatizma[2]. Za Bramborski Serbski Casnik artikele su pisali mj. dr. Jan Bjedrich Tešnaŕ, Jan Karlo Fryco Swora a dr.

Wšykne wudaśa casopisow Bramborski Serbski Casnik, Bramborske Nowiny a Bramborski Casnik wót 1848 až do lěta 1918 su se zjawnosći na bokach digitalneje biblioteki dolnoserbski.de spśistupnili. Digitalizaciju wšyknych cysłow toś tych casopisow su naźěłali pśistajone w Serbskem Instituśe pod nawjedowanim dr. Hauke Bartelsa[3].

Šefredaktory

wobźěłaś
  1. Gerald Stone, Slav Outposts in Central European History: The Wends, Sorbs and Kashubs
  2. W duchu kralozwěrnosći a politiskego konserwatizma. Bramborski Serbski Casnik (1848–1918), Nowy Casnik
  3. Dolnoserbska digitalna biblijoteka. Informacije

Literatura

wobźěłaś