Podstupimske pśinoski k Sorabistice

Podstupimske pśinoski k Sorabistice (nim. Potsdamer Beiträge zur Sorabistik) jo rěd knigłow wudawanych w Podstupimskej universiśe a pósćonych rěcy, literaturje, stawiznam, kulturje a folkloru Serbow pśedewšym w Dolnej Łužycy. Rěd jo se załožył wót Petera Kosty a Madleny Norbergoweje, kótarež teke stej byłej jogo redaktora a wudawarja.

Titlowe słowo rěda, sorabistika, jo pisane z wjelikim pismikom. Pó pšawopisu toś to słowo dej byś pisane z małym pismikom, dokulaž z wielikim zachopnym pismikom pišomy jano prědne słowo sady, nadpisma, titla atd.[1]. Madlena Norbergowa groni, až pó jeju měnjenju jo to zmólka, ale toś ta zmólka ma juž symboliski wóznam, dokulaž mjeńšyna dej byś wjelika[2]. Peter Kosta rozkładujo, až To jo pśiznamje našeje samostatnosći. To nichten tak njepišo. Nama jo sorabistika wjelgin wažna, togodla smej kśěłej to wuzwignuś[3].

Dotychměst jo wudanych 11 zešywkow:

 1. Johannes Bocatius - ein wendischer Europäer aus Vetschau. Beiträge eines Internationalen Symposiums zu Johannes Bocatius (Jan Bok), 2000.
 2. Měto Pernak, Aleksandr Sergejewič Puškin (1799-1837). Wubrane basni we dwěma rěcoma. Posćonk k 200. narodnemu dnju basnika, z rusojskeje do serbskeje rěcy pśenjasone, 2000.
 3. Detlef Kobjela, Werner Měškank, Vom Regenzauberlied bis zur wendischen Pop-Ballade. Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Lausitz unter besonderer Darstellung der niedersorbischen Musikgeschichte 2000.
 4. Peter Kunze, Serby w Dolnej Łužycy, orginal: Peter Kunze. Die Sorben/Wenden in der Niederlausitz, Ludowe nakładnistwo Domowina. 2000 (2. nakład). Do dolnoserbšćiny pśełožył Uwe Gutšmidt, rěcne wobźěłanje Gerhard Mučišk, 2001.
 5. Reflexionen zur sorbischen/wendischen Sprache, Kultur und Literatur, 2003.
 6. Arnošt Muka – ein Sorbe und Universalgelehrter, 2004.
 7. Herbert Nowak, Prjatkowanja, 2007.
 8. Sammelband zur sorbischen/wendischen Kultur und Identität, 2008.
 9. Domownja/Heimat : sorbische/wendische Perspektiven auf die Lausitz, 2009.
 10. Alfred Měškank (zestajaŕ), Adam Mickiewicz. Basni w serbskich pśełožkach, 2012.
 11. Peter Huckauf, Gedichte und Texte aus der Lausitz, 2014.
 12. Alfred Rogan, Tobias Preßler, Sorbische/Wendische Spuren in der nördlichen Niederlausitz, 2019.
 13. Alfred Rogan, Tobias Preßler, Das Modell Friedland. Vom Zusammenleben deutscher, jüdischer und wendischer Bewohner in einer Niederlausitzer Kleinstadt, 2022.

Nóžki wobźěłaś

 1. Manfred Starosta: Dolnoserbska ortografija a interpunkcija, Ludowe nakładnistwo Domowina 1976, b. 28, §115
 2. Rozgrono z Madlenu Norbergoweju a Peterom Kostu w Rozhlaźe
 3. Rozgrono z Madlenu Norbergoweju a Peterom Kostu w Rozhlaźe

Eksterne wótkaze wobźěłaś