Dešć jo nejcesćejša forma lejow z mrokawow. Wón wobstoj z wódy, kótaraž pó kondensaciji pary pśez swóju wagu (śěžnosć) na zemju pada.

Dešć w Dańskej.

Pó źělach wobstoj dešć teke z procha a z aerosolow, kótarež su do atmosfery zestupali. Toś te wobstatki póstajaju pH-gódnotu dešća.

Forma dešća góźi se pó nastaśu, casu, intensity, statkowanju a geografiskim jawjenju rozeznawaś. Kšute spadki, kaž na pśikład kšupy, kšupicki abo sněg, wobstoje ze zamarznjoneje wódy a kondensaciskich zachopjeńkow a jawje se teke gromaźe z dešćom.

WótkazWobdźěłać

  Commons: Dešć – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow