Dieter Schütt (roź. 30. junija[1] 1938 w Schönwalde[2]) jo dolnoserbski[3] faraŕ, dušepastyŕ a prjatkaŕ, něnt na wuměńku. Wón jo z cłonkom źěłoweje kupki "Serbska namša"[4] a cesto prjatkujo na serbskich namšach. Wón njejo roźony Serb, nanejmjenjej nic z rodom[5]. W 2019 jo dostał myto Domowiny[6].

Dieter Schütt jo se naroźił we jsy Schönwalde (źins Sieniawa Żarska w Pólskej), jo wótrosł w Drjenowje. W lětach 1989-2001 wón jo był z fararjom w Žylowje[7].

Syn Dietera Schütta jo Hans-Christoph Schütt, teke faraŕ[8].

Žrědła wobźěłaś

  1. Ines Neumannojc, Njejo roźony Serb, ale jaden wót tych lěpšych, Nowy Casnik, 08.08.2018
  2. Naše awtorki a awtory, [w:] Serbska Pratyja 2015, b. 169
  3. Früher waren die Hauptstraßen zweisprachig ausgeschildert, Laustizter Rundschau, 16.08.2010
  4. Serbska Wósada w Dolnej Łužycy
  5. Ines Neumannojc, Njejo roźony Serb, ale jaden wót tych lěpšych, Nowy Casnik, 08.08.2018
  6. Gregor Wieczorek, Su źaržali serbske namše we cesnem amśe, Nowy Casnik, 10.10.2019
  7. Informacija na boce: sielow-cottbus.de
  8. Jörg Ciszewski, Eine wendische Kirche mit Davidstern, svz.de

Literatura wobźěłaś