Witaj Olego! Móžeš nowe nastawki tež najprjedy raz jako naćisk přihotować, na přikład na Wužywaŕ:O.derepasko/Chóśebuski pódzajtšny jazor, a potom přesunyć, hdyž je hotowy. Jenož jako pokiw. Luby postrow, J budissin (diskusija) 19. apryla 2019, 11:49 (CEST)