Hanzo Njepila (teke: Nepila; * 1. awgusta 1766 w Rownem; † 20. junija 1856 w Rownem) jo był serbski ludowy spisowaśel.

Hanzo Njepila
datum naroźenja 1. awgusta 1766
rodna wjas Rowno
datum wumrěśa 20. junija 1856
městno wumrěśa Rowno
Wobźěłaś
p  d  w

Wón jo wótrosł we wjelgin chudych póměrach, cesto jo był głodny. Jo wupórěźował rodny dwór a jo se naźěłał pó casu status połbura.

Pla wejsańskego šlodarja jo nawuknuł w zymskich mjasecach pisaś a cytaś. Pisanje jo wordowało jogo wósobinske wjasele pśi śěžkem žywjenju. Tak jo nastało wěcej ako 30 zešywkow, zwětšego z awtobiografiskim abo nabóžninskim wopśimjeśim. Wětšy źěł z nich su ale wejsańske luźe jomu sobu do rowa dali. Jano pěś rukopisow su se zdźaržali. Pózdźejšny Slěpjański faraŕ Matej Handrik jo je zdźěla wudał w Casopisu Maśice Serbskeje. Někotare wětše awtobiografiske pasaže ale njejo wudał, dokulaž su wopisowali njedobre swójźbne póměry wósebnje za cas wusokego starstwa Njepile. Wótpowědujucy tekst jo spśistupniła Hélène Brijnen w lěśe 2004 w rěźe Spisy Serbskego instituta.

Literatura wobźěłaś

  • Hélène B. Brijnen: Die Sprache des Hanso Nepila. Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. (w: Spisy Serbskeho instituta 35), Budyšin: LND, 2004.
  • Hanzo Njepila: Rukopisy (wudał Handrik-Slepjanski), W: Časopis Maćicy Serbskeje 49(1896) str. 73–89; (1898) str. 66–74; (1899) str. 42–55; str. 88–115; (1900) str. 14–41.
  • Hanzo Njepila: Šycko som how napisał. (zest. Fabian Kaulfürst), Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin, 2006.
  • Hync Rychtaŕ (wud.): Slěpjańska cytanka. Teksty z dweju stolěćowy w Slěpjańskem serbskem dialekće a w němskej rěcy. Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin, 1995.

Eksterne wótkaze wobźěłaś