Pódobny lema Toś ten nastawk z temu płod jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema jabłušcyna ma temu bom.
Płody jabłušcynow, jabłuka
Rozkšajane jabłuko

Jabłuko jo płod jabłušcyny, pśedewšym wót družyny zagrodna jabłušcyna. Płody mógu rozdźělne wjelikosći a barwy měś. Ale teke słod wótwisujo wót družyny a sorty. Wjelikosć wariěrujo mjaz wjelikosću wišnjow a wjelikosću pampelmuzow.

Jabłuka někotare witaminy a balastowe maśizny wopśimjejo.

WužywanjeWobdźěłać

Jabłuka bu syre jěźone abo k jabłušcyny pśedźěłane. Jabłuka kulturnych sortow se teke za producěrowanje mosta abo mězgi góźe. Ale teke wužywanje kaž kuklěb na tykańcy jo móžne.

NapojeWobdźěłać

PójědkWobdźěłać

Źěl wót woponowWobdźěłać

W heraldice jabłuko jo symbol měra a jadne ze znamješkow kněstwa monarcha[1]. Jabłuko se teke ako źěl wót woponow wužywa.


NotyWobdźěłać

  1. Jabłuko w encyklopediji znamješkow a symbolow (rus.)

Eksterne wótkazeWobdźěłać