Kócki
Lynx lynx.jpg
Euraziski rys (Lynx lynx)
systematika
Domena Eukaryoty
bźez ranga Opisthokonta
Swět Zwěrina
nadklasa: (Gnathostomata)
klasa: Cycaki (Mammalia)
pódklasa: (Eutheria)
nadpórěd: Laurasiatheria
pórěd: Rubjažne zwěrjeta (Carnivora)
nadswójźba: (Feloidea)
swójźba: Kócki
wědomnostne mě
Felidae
Fischer (1817)
Wobźěłaś
p  d  w
Information icon.svg

Kócki (Felidae) su swójźba rubjažnych zwěrjetow (Carnivora).

SystematikaWobdźěłać

Rozeznawaju nejmjeńša 37 družynow kóckow, kótarež w śělnem twarje relatiwnje pódobne su a wenkownje pśedewšym w barwjenju a wjelikosći wariěruju. Jano gepard se wótchylujo to nastupajcy jasnjej wót drugich kóckow. Jadnotny śělny twaŕ wobśěžujo rozrědowanje swójźby na zakłaźe morfologiskich kriterijow. Tradicionelnje buchu tśi žywe pódswójźby, wjelike kócki, małke kócki a gepardy rozeznawane.[1] Dalšu pódswojźbu, kótaraž źinsa jo wótemrěta, pśedstaje Säbelzahnkatzen. K Säbelzahnkatzen buchu spócetnje teke Metailurini licone, kótarež źinsa cesto k felinym kóckam lice.

Pśez wuwiśu molekulargenetiskich metodow, z kótarychž se pomocu DNA-sekwency pśirownaś mógu, bu póznawane, až starodawne źělenje kóčkow do tśich partow wopšawdne poměry pśiswójźbnosći njewótbłyšćujo.[1] Teke jolic na monofyliju (wše pódkupki póchadaju wót jadneje póchadneje formy) kóckow lěbda eksistěruju cwible, jo pak nutśikowna systematika kóckow pak jano wobzwadna. Slědujuce rody a družyny se ku kóckam lice:[2]


NožkiWobdźěłać

Eksterne wótkazeWobdźěłać

  Commons: Felidae – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow