Keltiske rěcy twórje staru kupku indoeuropskich rěcow. Na pśewrośe licenja casa jo su powědali wobydlaŕstwo wjelikego źěla pódwjacorneje, srjejźneje a krotkozajtšneje Europy. W 21. lětstotku su jano styri z nich pśetrali, wužywane w Bretani, w Irskej a we Wjelikej Britaniskej. Wše su na swójich teritorijach mjeńšynowe rěcy, wustajone śišćoju engelšćiny resp. francojšćiny.

Keltiske kraje

██ Šotiska

██ Irska

██ Man

██ Waliziska

██ Cornwall

██ Bretanja

Rozdźělenje Wobdźěłać

Pśikłady Wobdźěłać

Serbski muž źewjeś styri kwětka jegła cas cerwjeny luźe pěś
Walizišćina gwir naw pedwar blodau nodwydd amser rhudd tud pump
Kornišćina gour naw peswar bleujen naswydh amser rudh tus pymp
Bretońšćina gwir nao pevar bleuñenn nadoz amzer - tud pemp
Iršćina fear naoi ceathair bláth snáthad aimsir rua(dh) tuath cúig
Gališćina uirus - petuar- - - - roudos Teuto- pinp-

Nožki Wobdźěłać

  1. W internetowem słowniku: Kymrisch

Wótkaze Wobdźěłać