Kito Albin (nimski Christian Albin; * 25. julija 1802 w Jasenju, † 11. julija 1888 w Gorjenowje) jo był w dolnoserbski ewangelski faraŕ a spisowaśel nabóžnych tekstow, sobuwudawaŕ dolnoserbskeje Biblije.

Kito Albin jo se naroźił ako syn bura we jsy Jaseń pola Grodka. Jo chójźił na gymnazium w Chóśebuzu. Potom w Halle jo studěrował ewangelsku teologiju. W lětach 1828-1884 źěłał pśi Gorjenowskej cerkwje, nejpjerwjej jako pomocny a wót 1833 ako głowny faraŕ. 1884 jo wótejšeł na wuměnk.

W lěśe 1850 jo Kito Albin jo był jaden ze załožarjow Serbskego towaristwa za Dolnu Łužycu, w kótaregož nadawku jo pśestajił srjejźowěkowe nimske tšojenje Źiwne tšojenje tego bogego Heinricha (Chośebuz 1850), kótarež płaśi jako jadno z prědnych wopytow wudawanja swětneje prozy w dolnoserbšćinje. 1863 wón jo wozjawił w nimskorěcnej nowinje Der Schulfreund někotare dolno- a górnoserbske pśisłowa. 1868 jo był wobdźěleny pśi wudaśu dolnoserbskeje Biblije. Jo zawóstajił wobšyrnu chroniku Gorjenowskeje wósady a zběrku swojich prjatkowanjow.

Žrědła Wobdźěłać

  • Gerat Hantška: Albin, Kito. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, b. 27