Pódobny lema Toś ten nastawk z temu optiski twarski element jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema linsa ma temu źěl woka. Dalšne warianty su na boku linsa listowane.

Linsa[1] jo optiski statkujucy twarski element z dwěma swětło łamacyma płoninoma, z kótarejuž nejmjeńša jadna płonina jo konweksnje abo konkawnje wjelbowana.

Linsa
Dwě linsy
  1. W internetowem słowniku: Linse