Pódobny lema Toś ten nastawk z temu źěl woka jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema linsa ma temu optiski twarski element. Dalšne warianty su na boku linsa listowane.

Linsa[1] jo źěl woka rozdźělnych zwěrjetow a cłowjeka.

Anatomischer Aufbau des Auges. Linse weiß.

Wóna jo kulowata, bikonweksna a pśewidna a namaka se mjaz wócnej komorku a głažkowym śěłom woka. Dokulaž jo elastiska, jeje forma se móžo z pomocu ciliarnego muskla změniś. Pśez to se łamanje swětła změni.

Nožki wobźěłaś

  1. W internetowem słowniku: Linse

Žrědła wobźěłaś