Ako listowy bom se wše bomy ze kupki pókšytych semjenjakow pomjenjuju we wótgranicowanju wót jeglinow chójnojtych.

Łopjena listowego boma Tatarski klon (Acer tataricum)

Wót listowy bomow wobkněžone rostlinowe zgromadnosći su lěse. Srjejźnoeuropejske listowe bomy słušaju k rodoju klon (Acer), wólša (Alnus), brjaza (Betula), grab (Carpinus), głog (Crataegus), buk (Fagus), jaseń (Fraxinus), wótrolist (Ilex), jabłušcyna (Malus), topoł (Populus), (Prunus), kšušcyna (Pyrus), dub (Quercus), wjerba (Salix), mucna jagoda (Sorbus), lipa (Tilia) a wěz (Ulmus)[1].

ŽrědłoWobdźěłać

  • Nimskorěcne lemata Laubholz a Laubwald w: Schück, Schuck, Stimm: Lexikon der Baum- und Straucharten. Nikol, Hamburg 2002. ISBN 3-933203-53-8

NotyWobdźěłać

  1. Heinz Ellenberg: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 4. Auflage, Ulmer, Stuttgart 1986, S. 27. ISBN 3-8001-3430-6