Na mjazy (z pódtitelom Antologija dolnoserbskeje literatury) su knigły, kótarež jo Ludowe nakładnistwo Domowina wudało w lěśe 1989. Toś tu antologiju jo zestajiła Ingrid Hustetowa a ilustrěrowała Maja Nagelowa.

Antologija Na mjazy jo pěta z někótarych antologijow dolnoserbskeje literatury, kenž su doněnta wót 1971 wujšli. W toś tych knigłach su zastupjone luźe wěcej generacijow. Zestajaŕka antologije jo napisała w pśedsłowje: Do pisanja su se dali faraŕ a spisowaśel, žurnalist a wucabnica, wědomostnik a student (...) awtory, kenž reprezentuju nejwšakorakše powołanja a generacije[1].

Wopśimjeśe

wobźěłaś
  1. Ingrid Hustetowa (zest.), Na mjazy, b. 8