Pódobny lema Toś ten nastawk z temu rod "Coronopus" jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema ronica ma temu rod "Solanum".
Za systematiske rozrědowanje žywych byśow eksistěruju jaden pódla drugego wšake naraźenja. Tu wobjadnany takson njewótpowědujo tuchylu w serbskej Wikipediji wužywaneje systematiki.

Ronica[1] (Coronopus) jo rod ze swójźby kśicnokwětarjowych rostlinow (Brassicaceae). Družyny něnto słušaju k rodoju krjasow[2].

Wopśimjejo slědujuce družyny:

  1. Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, bok 411
  2. Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, bok 196