Simbabwe (engelski Zimbabwe) jo nutśikokrajny stat w pódpołdnjowej Africe. Granicujo z Mosambikom w pódzajtšu, z Pódpołdnjoweju Afriku w pódpołdnju, z Botswanu w krotkem wjacorje a ze Sambiju w dłujkem wjacorje. Stolica jo Harare, kótarež se namaka w dłujkozajtšnem źělu kraja.

Republika Simbabwe
wuzwólone gronko:

Unity, Freedom, Work
(Jadnotu, lichotu, źěło)

zakładne daty:
mě swójske Republic of Zimbabwe
stolica Harare
płoń 390.757 km²
głowny reprezentant stata
a šef kněžaŕstwa:
prezident Emmerson Mnangagwa
oficielna rěc: engelšćina, shona, ndebele
narodna hymna: Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe
casowa cona: UTC +2
nastaśe: 18. apryla 1980 (njewótwisnosć wót Zjadnośonego kralojstwa)
internetowa domena: .zw
telefonowe pśedwólenje: +263
kórta:
Wobźěłaś
p  d  w
Krajina blisko mosambikskej granicy

W Simbabwe kněžy śopła subtropiska klima z dešćowym casom wót nowembra do měrca a górucym suchym casom z temperaturami wokoło 35 °C. Pśerězna temperatura w stolicy jo 20 °C. Nejwuše městno jo Inyangani (2.592 m) pśi mosambikskej granicy w pódzajtšu kraja. Pśewažeca krajinowa forma jo sawana.

Simbabwe jo jaden z nejchudšych krajow na swěśe.

  Commons: Simbabwe – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow