Pśedłoga:ZC-tabelowy kóńc – dalše rěče

Pśedłoga:ZC-tabelowy kóńc steji w 3 dalšich rěčach k dispoziciji

Slědk k bokoju Pśedłoga:ZC-tabelowy kóńc.

Rěče