Vindeballe jo sedlišćo w Dańskej, na kupje Ærø‎ w regionje Pódpołdnjowa Dańska. Ma 225 wobydlarjow (2008).

Mě sedlišća ma snaź historiski wóznam wejsny źěl (połobskich) Słowjanow.

Eksterne wótkazeWobdźěłać