Weimarska republika se pomjenijo historiska epocha Nimskego rajcha mjaz lětami 1918 a 1933. Stawizny toś togo stata su se zachopili z wótstupjenim nimskego kejžora 9. nowembra 1918 resp. ze schwalenim Weimarskeje wustawy 11. awgusta 1919 a skóńcyjo se 30. januara 1933 z pśewześim mócy pśez nacionalsocialistow.

Kórta Weimarskeje republiki

Mě Weimarskeje republiki wótwóźujo se wót města Weimara, źož jo se wotměła prědna narodna zgromaźina.

Literatura wobźěłaś