Wikipedija:Projekt za botaniku/Pśedstajenje

Cydonia oblonga - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-049.jpg
Projekt za botaniku je wikipediski projekt, kótaregož zaměr jo źěło jogo pśinosujucych, samo pśigóźbnych, koordiněrowaś, a by wuźěłowanje, wótwardowanje a kategorizěrowanje nastawkow wó botanice a pólěpšenje eksistěrujucych nastawkow organizěrował a aby ako powšykne wuchadnišćo za wše pšašanja wó botanice słužył. Wón gromaźi wótpowědujuce pšosby wužywarjow a pomaga toś dobre nastawki wó botanice zapisaś.

Jolic coš, až něcht ma śi pomagaś, dokóńc abo wutwóŕ dobry nastawk wó zajmnej abo wažnej rostlinje, zapiš wótkaz do jadneje z dweju pódbokow pšosba abo nadawki a jolic trjeba, zapiš něco wó žyconych nastawkach do diskusijnego boka pódboka.

Njekomuźi se swóje aktualizěrowanja, kritiki, komentary, naraźenja do diskusijnego boka dodaś.

Źěkujomy so wšym pśinosujucym.