SPL908455

Rěcne zamóžnosći
pl Język polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.
dsb
0
Toś ten wužywaŕ njama znajobnosći w dolnoserbskej rěcy.
Wužywarje pó rěcach