Wužywaŕ:Tlustulimu/Móje plany

Informacija
Dokulaž jo how mój wužywarski bok, budu wšykne njewěcowne wugronjenja rewertěrowaś (wótpóraś). Pśedewšym, jolic wopśimjejo to wuchytowanja dla mójeje narodnosći - njejsom se ju wupytaś mógł. Mimo togo budu wšykne teksty rewertěrowaś (wótpóraś), kótarež njejsu w nimšćinje, dolnoserbšćinje, górnoserbšćinje abo rěcy esperanto spisane a njewopśimjeju naraźenja za wikipediju abo pšašanja wó wikipediji abo njeinforměruju mjo wó zmólkach w dolnoserbšćinje. Wutšobne póstrowy


Móje plany su:

  • portěrujom pśedłogi z górnoserbskeje wikipedije, dokulaž tam su wěcej pśedłogow
  • portěrujom pśedłogi z drugich wikipedijow (de, en, eo, ru (z pomogarjom)), jolic je trejbamy
  • pśełožujom nastawki mjazy wobema serbskima wikipedijoma, ale teke z drugich rěcow do dolnoserbšćiny