خوش آمدید,مردتنها - Michawiki 16:48, 26 januara 2009 (CET)


hello and tnx :) شما فارسی بلدید ؟ --Mardetanha 19:52, 26 januara 2009 (CET)
.نا، فارسى نميفهمم --Michawiki 21:04, 26 januara 2009 (CET)