Admin rights wobźěłaś

Lower Sorbian Wikipedia has no admins. I think that you are good candidate. Please, write at Wikipedija:Portal that you want admin rights and I think that there will be no problem with support. --Dezidor 15:00, 14 januara 2008 (UTC)

Hello, Pe7er. That is a good idea, because a wikipedia without admin is not so good because of wandals. Greetings --Tlustulimu 19:25, 14 januara 2008 (UTC)
Dobry wjacor, Pe7er. To jo dobra ideja, dokulaž wikipedija bźez administratorow njejo tak dobra dla wandalow. Póstrow --Tlustulimu 19:25, 14 januara 2008 (UTC)

Re: Pśidany wótkaz wobźěłaś

Źěkujom se, južo mam tu wucbnicu a ju wužywam. Pišu tež sam słownik dolnoserbski na pólskem Wikisłowniku. --Derbeth talk 23:17, 21 januara 2008 (UTC)

Kategorija:Hudźba wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Rowno nowu kategoriju Kategorija:Hudźba namakał. Cogodla sy ju wuźěłał, rownož źěl lema hudźba jo górnoserbski? Dolnoserbske słowo za to jo muzika. Kótary słownik wužywaš? Wužywam "Dolnoserbsko-nimski słownik" wót lěta 1999 z 720 bokami. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 21:00, 22 januara 2008 (UTC)

Wužywajom jano słownik internetowy www.dolnoserbski.de. postrowy Pe7er 15:33, 23 januara 2008 (UTC)
To jo jomu zawěsće teke wědobny było. Jo se mje južo pšašał, což ma wześ. Teke ja som jomu gronił, až ma "muzika" wześ, a pón jo zawěsće kategegoriju "Muzika" napórał. Jo zawěsće jano zabył, pśedłogu Del do kategorije "Hudźba" nutš stajiś. --Michawiki 21:30, 22 januara 2008 (UTC)
Witaj, Michawiki. Rowno som markěrowanje za lašowanje do kategorije pśidał. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 14:31, 23 januara 2008 (UTC)

Kategoriji Spisowaśele a Wósoba pó pówołanju wobźěłaś

Witaj Pe7er. Sy kategorije Spisowaśele a Wósoba pó pówołanju napórał. ja som juž cora kategoriji Spisowaśel a teke Wósoba pó pówołanju napórał. --Michawiki 17:11, 23 januara 2008 (UTC)

Źěkujom se! Timpul 10:26, 26 januara 2008 (CET)

witaj, Pe7er. Wot źinsa sy admin. Thogo sy śi pšawa administratora dał. Póstrowy, --Michawiki 23:53, 28 januara 2008 (CET)

Witaj, Pe7er. Gratulujom śi za administratornosć. Póstrowy --Tlustulimu 10:24, 29 januara 2008 (CET)

Pśedłoga:Editprotected wobźěłaś

Dobry źeń, Pe7er. Rowno som pśedłogu {{Editprotected}} z górnoserbskeje wikipedije portěrował. Móžoš raz mój pśełožk pśedłogi kontrolěrowaś? Pšosym jeje dokumentaciju pśełož, dokulaž mam jano en-2. Źěkujom se a wjele wuspěcha. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 17:12, 30 januara 2008 (CET)

Dobry wjacor, Pe7er. Źěkujom se za twój pśełožk dokumentacije. Dejm se wužywarja z maminorěcnymi znajobnosćami pšosyś, aby dokumentaciju na zmólki kontrolěrował? Póstrowy --Tlustulimu 20:28, 1 februara 2008 (CET)

Why have you reverted my changes? Nepl1 has stated that there is no such spelling. I think that Wikipedia should never promote spelling errors (leaving these pages means in fact promoting false spelling as Google shows description of good article in query with false spelling if the second is a redirect) and these redirects similar to these should be always removed. --Derbeth talk 19:15, 1 februara 2008 (CET)

Pśedłoga:Kraj wobźěłaś

Dobry źeń, Pe7er. Rowno som wiźeł, až sy pśedłogu {{Kraj}} w nastawku Mexiko wužywał. Ale toś ta pśedłoga ma zmólku pśi swójich parametrach. Město słowa mjeno musy byś, dokulaž mjeno jo górnoserbske słowo a dolnoserbske pśełožk za to jo . Wšak jo njepšawidłowny substantiw, kótaregož zdonk za cas deklinacije změni do mjenj-, tak až na pśikład genitiw jo mjenja (pśirownaj górnoserbsku formu mjena). Mimo togo pśedłoga {{Kraj}} ale teke pśedłoga {{Stat}} wobśimjejo naraźenje na zjadnośenje. Pśedłoga Kraj se hyšći w někótarych nastawkach wužywa, mjaztym až pśedłoga Stat jo ekwiwalent pó górnoserbskej wikipediji a wobśimjejo opcionalne parametry a někótare {{#if:-programowane wěcy. Mimo togo pśedłoga Stat ma wěcej parametrow. Naraźim, až gromadny lema dej Pśedłoga:Kraj byś, dokulaž se hyšći wužywa, ale z strukturu resp. wopśimjeśom pśedłogi {{Stat}}. Co mysliš? Hyšći som parametry pśedłogi Stat za zjadnośenje pśełožył, tak až něnto pó źělach su identiske z tymi pśedłogi Kraj až na dodate parametry. Póstrow --Tlustulimu 14:35, 2 februara 2008 (CET)

Wužywaŕ:CommonsDelinker/summary-I18n atd. wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Rowno som wužywaŕske pódboki za CommonsDelinker pó górnoserbskej wikipediji wuźěłał: Wužywaŕ:CommonsDelinker/summary-I18n, Wužywaŕ:CommonsDelinker/replace-I18n a Wužywaŕ:CommonsDelinker/nowcommons-I18n. Bot CommonsDelinker toś te boki wužywa, aby se jogo zapiski pśi "Aktualne změny" we wótpowědnej rěcy wikipedije pokazowali. Móžoš raz mój pśełožki z górnoserbskich wersijow kontrolěrować? Wutšobny póstrow --Tlustulimu 19:01, 13 februara 2008 (CET)

Wikipedija:Projekt za pśedłogi wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Juž pśed jadnym tyźenim som nowy projekt Wikipedija:Projekt za pśedłogi startował. Maš lušt pomagaś pśi tom? Jolic jo, móžoš dodaś twójo mě do Wikipedija:Projekt za pśedłogi/Wobźělniki. Póstrowy --Tlustulimu 18:38, 29 februara 2008 (CET)

Dobry źeń, Pe7er. Witaj w projekśe Wikipedija:Projekt za pśedłogi. Jolic coš druge wužywarje wó twójom wobźělenju informowaś, móžoš pśedłogu {{Wužywaŕ projekt/Pśedłogi}} k twójom wužywaŕskim bokoju dodaś. Funkcioněrujo teke z babelowej pśedłogu, na pś. {{Babel|dsb-2|en|fr-2|ru-2|de-0|projekt/Pśedłogi}}. Wótwardowanje jo engelski maintenance. - Wót 12. januara som někótare pśedłogi z górnoserbskeje wikipedije portěrował. Naraźim, až koordiněrujomy dalejwuśe pśedłogow we woběma serbskema wikipedijoma. Póstrowy --Tlustulimu 15:24, 1 měrca 2008 (CET)

Duchachóry wužywaŕ wobźěłaś

Witaj Pe7er. Móžoš raz sobu na nastawki wó nimskich zwězkowych krajach źiwaś? Te pśecej duchachóry idiot pod IP-adresu wobźěłujo, kótaryž pśecej někaki njezmysł do nastawkow pišo, glědaj na pś. Diskusija Tlustulimu a Diskusija Rólany. Slědny bok jo nimski, njewěm ako derje rozmějoš nimšćinu. Som Tlustulimu južo powěźenku zawóstajił, aby nastawki wó zwězkowych krajach blokował. Wutšobne póstrowy, --Michawiki 19:10, 5 měrca 2008 (CET)

Witaj Pe7er! Som twóju powěźenku pśecytał. Planujomy cełe wobcerki IP-adresow blokowaś. Wjelgin cesto wužywa RL wobcerk 130.149.174.* ako něnto Schipkau-Finsterwalder_Eisenbahn. Dundak jo ten nastawk z {{Del}} markěrował. Ale wón njejo administrator w dsbwp. Móžoš ten nastawk južo wulašowaś. Póstrowy, --Michawiki 18:57, 7 měrca 2008 (CET)
Wita Pe7er. Naš "pśijaśel" źěla něnto na nastawku "Serbski rozgłos". Móžoš ten nastawk šćitaś? Źěkujom se, --Michawiki 19:24, 7 měrca 2008 (CET)
Lěpjej 130.149.174.0/24 za tyźeń abo tak. --Dundak 19:26, 7 měrca 2008 (CET)

Witaj Pe7er. Toś ten wužywaŕ zasej jo aktiwny a šmara nastawki w pseudoserbskej rěcy. Togodla som rowno naraźił w našem portalu, aby blokěrujomy jogo za bejny cas. Co se mysliš? - Mimo togo njebuźom doma za někótare dny. Wótegroń pšosym w našem portalu. Póstrowy --Tlustulimu 19:39, 10 apryla 2008 (CEST)

Pśedłoga:Infokašćik Město wobźěłaś

Dobry źeń, Pe7er. Rowno som wiźeł, až pśedłoga {{Infokašćik Město}} hyšći njama parameter za "gmejnski kluc" a snaź dalše druge. Maš naraźenje za toś tu pśedłogu abo mjenjowany parameter? Wjasołe a měrne jatšy a póstrowy --Tlustulimu 17:39, 21 měrca 2008 (CET)

Sofia Rotaru wobźěłaś

Hello, could you help please to translate at least the introduction of the article Sofia Rotaru from English for example. She is also known in Yugoslavia for her duet with Miki Efremovich. Thank you very luch in advance.--Brushworth 21:16, 25 měrca 2008 (CET)

Engelšćina wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Rowno som wiźeł, až terminus "germański" w nastawku Engelšćina wužywał. Ale som wariantu "germaniski" na boku http://www.dolnoserbski.de/dnw/index.htm za "germanisch" namakał. Kótaru formu maš lubjej? Mimo togo forma "germański" stoj w mójom słowniku "Dolnoserbsko-nimski słownik" z lěta 1999 na boku 137. Jogo głowny redaktor jo Starosta był. Póstrowy --Tlustulimu 19:09, 16 apryla 2008 (CEST)

Smiley na dolnoserbšćinje wobźěłaś

Dobry źeń, Pe7er. Pśipadnje wěš dolnoserbski pśiłožk za engelske słowo smiley? To jo wažne za nowu pśedłohu, kótaraž dej ekwiwalent górnoserbskeje wersije hsb:Předłoha:Smjejašk byś. Póstrowy --Tlustulimu 12:32, 6 maja 2008 (CEST)

Wótkaz musy hsb:Předłoha:Smjejačk byś. Póstrowy, --Michawiki 12:53, 6 maja 2008 (CEST)
@Michawiki. Źěkujom se za twóju korekturu wótkaza. Póstrowy --Tlustulimu 13:00, 6 maja 2008 (CEST)

Pśedłoga:Datum wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Cora som nowu pśedłogu {{Datum}} z górnoserbskeje wikipedije pśełožył. Ale nětko skrotconka mjaseca we pśikłaźe na boku pśedłogi jo jano w nominatiwje, mjaztym w górnoserbskej wikipediji jo w genitiwje. Maš ideju, cogodla? Póstrowy --Tlustulimu 20:35, 16 maja 2008 (CEST)

To zalažy na rozdźělnem póstajenju datumowego formata we wobyma Wikipedijoma. W messagesDsb.php stoj
$dateFormats = array(
   'dmy time' => 'H:i',
   'dmy date' => 'j xg Y',
   'dmy both' => 'H:i, j xg Y',
);

Město F dej pótakem xg stojaś. Som to južo změnił. Njeźiwajtej se, až tam maja stoj, w dsb jo maj maskulinum. Póstrowy, --Michawiki 12:01, 17 maja 2008 (CEST)

Witaj Michawiki. Źěkujom se za twójo rozjasnenje a změnu pśedłogi. Wěm, až maj jo maskulinum. Póstrowy --Tlustulimu 14:27, 17 maja 2008 (CEST)

Wikipedija:Portal wobźěłaś

Dobry źeń, Pe7er. Na zachopjeńku boka Wikipedija:Portal stej sada wó "bot flag" w engelskej rěcy. Móžoš raz ju pśełožiś? Źěkujom se a wjele wuspěcha. Póstrowy --Tlustulimu 13:25, 9 junija 2008 (CEST)

Dobry źeń, Pe7er. Něnto som někótare specialne funkcije (engelski Gadgets) z górnoserbskeje wikipedije pśewzeł. Maš naraźenja za to? Definowańska dataja jo MediaWiki:Gadgets-definition. - Móžoš raz dolnoserbsku pśełožeńsku dataju za gadget WikEd wuźěłaś? Głowna dataja za WikEd lažy w engelskej wikipediji. Myslim se, až pśełožeńska dataja teke dej w engelskej wikipediji lažaś. Wjele wuspěcha za cas pśełoženja. Póstrowy --Tlustulimu 15:05, 17 junija 2008 (CEST)

Kosowo/Kosowo a Metohija wobźěłaś

Witaj, Pe7er. Pšosym njewótwroś jadnorje našo pśesunjenje wót titela Kosowo a Metohija do titela Kosowo bźez dogronjenja z nami w portalu. Tlustulimu, Derbeth a ja smy se wobjadne, až Kosowo jo neutralny titel za wobej: Republiku Kosowo a serbisku prowincu Kosowo a Metohija. Móžomy teke dwa nastawka pisaś. Z mójogo wiźenja jo teke snadnje, wjele statow jo Republiku Kosowo pśipóznało. Ale, aby se wobinuł taku diskusiju, som naraźił krotki tekst pód neutralny titel Kosowo pśesunuś. Tam dajo se problem derje wopisaś. Póstrowy, --Michawiki 18:35, 27 oktobra 2008 (CET)

"jano" ako njeneutralne słowo wobźěłaś

Ja rozmějom derje, což słowo "jano" wóznamjenijo. Ga pišoš, až jano 50 statow pśipoznajo Kosowo, pišoš swóje priwatne měnjenje (až taka licba jo mała). Což za jadnego małe jo, dla drugego móžo wjelike byś (na pś. statow Europy jo mjenjej ako 50). Zakład Wikipedije jo taki, až njepišomy swójich měnjenjow - tak źěła NPOV. Njetrjeba pisaś wěcej ako samu licbu. --Derbeth talk 18:32, 8 nowembra 2008 (CET)

Jo, pśigłosujom Derbethoju. Ale njejo słowo "jano" same problem, ale jano jogo wužywanje w toś tom konteksće. Wuraz "njeneutralne słowo" zamólijo pótakem pitśku. Póstrowy, --Michawiki 21:47, 8 nowembra 2008 (CET)

Wikipedija:Dolnoserbšćina wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Móžoš raz engelski tekst na boku Wikipedija:Dolnoserbšćina pópšawiś? Póstrowy --Tlustulimu 19:30, 15 decembra 2008 (CET)

Dobry źeń, Pe7er. Źěkujom se za twóju korekturu. Póstrowy --Tlustulimu 09:40, 19 februara 2009 (CET)

Nowy głowny bok wobźěłaś

Dobry źeń, Pe7er. Juž znajoš mójo naraźenje za nowy głowny bok: Głowny bok/naraźenje? Wótgłosowanje wó njom som na boku Wikipedija:Portal zapisał. Co měniš? Póstrowy --Tlustulimu 16:00, 21 februara 2009 (CET)

Swětogo Tomaša a Wierchojska wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Z kótarego žrědła jo serbska forma Swětogo Tomaša a Wierchojska? Póstrowy --Tlustulimu 18:57, 27 februara 2009 (CET)

(+) Za górnoserbšćinu rowno som formu "Sâo Tomé a Príncipe" w knigłach "Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki" namakał. Myslim se, až dolnoserbska forma by pódobna być mógła. Póstrowy --Tlustulimu 19:02, 27 februara 2009 (CET)
Něnto titel jo São Tomé a Príncipe. Njejsom serbske mě kraja namakaś mógł a górnoserbska wikipedija ma nastawk São Tomé a Príncipe. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 24. nowembra 2013, 21:16 (CET)Wotmołwić[wótegroniś]

IP 130.149.177.27 a 130.149.177.28 wobźěłaś

Dobry wjacor, Pe7er. Rowno som wužyrja z IP-adresoma na boku Diskusija wužywarja:130.149.177.27 pšosył, až wón pśida seriozne žrědła za mjenja listowanych sedlišćow. Móžoš raz sobu glědaś, až wón njepśida resp. napóra take nastawki bźez žrědła? Mimo togo myslim se, až wón njerozmějo abo lěbdycka rozmějo dolnoserbšćinu. Pšosym jen blokowaś, jolic wón napóra take nastawki. - Mam małke źěło, tak až njejsom wót zajtša až póznego wótpołdnja aktiwny. Póstrowy --Tlustulimu 21:41, 22 junija 2009 (CEST)

  • Witaj, hyšci nic nowego njejo naporał. :) postrowy Pe7er 18:54, 24 junija 2009 (CEST)

Dein Adminstatus wobźěłaś

Hallo. Ich bin ein Steward. Eine neue Richtlinie zum Entzug "erweiterter Rechte" (Administrator, Bürokrat usw.) wurde kürzlich durch einen Gemeinschaftskonsens angenommen. Entsprechend dieser Richtlinie prüfen die Stewards die Administrator-Aktivitäten in Wikis, die keine eigene Inaktivitätsrichtlinie haben.

Auf Dich treffen die Inaktivitätskriterien (seit zwei Jahren keine Edits und keine Log-Aktionen) für dsbwiki zu, wo Du Administrator bist. Da dsbwiki keine eigenen Prüfregeln hat, werden die allgemeinen, globalen Regeln angewandt.

Wenn Du Deine Rechte behalten möchtest, solltest Du mit der Community diskutieren, ob du deine Rechte behalten solltest (verweise darauf, dass dich die Stewards um solch eine Diskussion gebeten haben). Kontaktiere bitte, sofern die Gemeinschaft weiterhin dir die erweiterten Rechte zugestehen möchte, die Stewards auf dem m:Stewards' noticeboard und verlinke die Diskussion in der lokalen Gemeinschaft (Wiki), an der sowohl der Wunsch, als auch die weiterhin bestehende Notwendigkeit dargelegt werden, weshalb Du die Rechte behalten solltest.

Wir Stewards werden die Antworten prüfen. Wenn es nach mehr als einem Monat keine Antwort gegeben hat, werden wir Deine administrativen Rechte entfernen. Im Zweifelsfall werden wir die Antworten prüfen und eine Entscheidung zurück zur lokalen Gemeinschaft geben, um dort Kommentare und eine Prüfung zu verlangen. Wenn Du Fragen hast, kontaktiere uns bitte auf dem m:Stewards' noticeboard.

Herzliche Grüße, Rschen7754 21. junija 2014, 07:17 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Use upper Sorbian when no translation available wobźěłaś

Hello, please give a look. --Nemo bis (diskusija) 24. decembra 2016, 20:25 (CET)Wotmołwić[wótegroniś]