Awtorski portal


Toś ten bok dej wopśimjeś informacije wó nastawkach, kótarež buchu za zjadnośenje naraźone.

Piš pšosym do slědujuceje lisćiny wše nastawki, kótarež bychu pó twójom měnjenju se zjadnośiś dejali. Na pśi. ===[[Blabla]] a [[Njemysl]]===. Ale teke zasadź pšosym pśedłogu {{Zjadnośiś}} do wšych wótpowědnych nastawkow. Toś ta pśedłoga ma jano jaden notny, bźezmjenjowy parameter; na pś.

{{Zjadnośiś|z kótarym nastawkom}}

Jolic coš twójo měnjenje wó jadnem ze slědujucych naraźenjow pisaś, diskutěruj pšosym na toś tem boku dołojce. Tam móžoš pśedłogi {{Za}} (Za Za), {{Pśeśiwo}} (Přećiwo Pśeśiwo) a {{Neutralnje}} (Neutralnje Neutralnje) wužywaś, aby twójo měnjenje markěrował.

Naraźim, až pśedłoze Pśedłoga:Kraj a Pśedłoga:Stat se dejtej zjadnośiś. Kaž nowy lema naraźim Pśedłoga:Stat{{Kraj}}, ale parametry mógu z drugeje pśedłogi pśewześ, dokulaž se su tam juž pśełožone. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 18:50, 21 januara 2008 (UTC)

(Dodank): Pśedłoga:Kraj dej gromadny lema byś, dokulaž se w někótarych nastawkach wužywa. Struktura resp. kodowanje móžo z pśedłogi Stat byś, jolic admin by do pśedłogi Kraj pśesunuł. Ale musymy z wopśimjeśami wót "wersije a awtory" triksowaś za kombinaciju, dokulaž pótom stara wersija pśedłogi Kraj se musy lašowaś, nježli pśesunjenje jo móžne. Chto maš ideju? Póstrowy --Tlustulimu 15:06, 2 februara 2008 (CET)

Dobry wjacor, luźe. Dokulaž wužywaŕ Pe7er jo někótare nastawki na pśedłogu {{stat}} změnił a toś ta pśedłoga ma direktny ekwiwalent w górnoserbskej wikipediji, jo lěpjej jano hyšći pśedłogu {{stat}} wužywaś. Naraźim, až změnimy wót pśedłogi Kraj k pśedłoze Stat, kótaraž teke rědnjej wuglěda. Póstrowy --Tlustulimu 19:27, 21 februara 2008 (CET)

  jo se wótbył Dobry źeń. Něnto {{kraj}} jo dalejpósrědnjenje na pśedłogu {{stat}}. W nastawkach se jano pśedłoga {{stat}} wužywa. --Tlustulimu 12:31, 22 julija 2011 (CEST)

Glědaj teke

wobźěłaś