Wikipedija:Wótwardowanje

Awtorski portal

Za wótwardowanje Wikipedije eksistěruju někótare tekstowe pśinoski. How su tśi kupki:

  • Pśedłogi za nastawki, kótarež su hyšći pśemałe.
  • Pśedłogi za nastawki, kótarychž wopśimjeśe jo njezmysł.
  • Pśedłoga za nastawki, kótarež muse se hyšći pśełožyś.

Pśemałe nastawki wobźěłaś

Žrědło Pśikład Komentar
{{Zarodk}}
To jo pśedłoga, kótaraž ma ekwiwalent we wěcorych wikipedijach.
{{Zarodk biologije}}
Jadna ze specielnych pśedłogow.
{{Zarodk chemije}}
{{Zarodk geografije}}

Kompletnej lisćinje stoj w nastawkoma {{Zarodk2}} a Wikipedija:Tekstowe źěle/Pógódnośenje.

Za pśełoženje wobźěłaś

Žrědło Pśikład Komentar
{{Pśełož}}

Za zbytne nastawki wobźěłaś

Žrědło Pśikład Komentar
{{Del}}
{{Del|pśicyna}} pódpis
Toś ta pśedłoga trjeba parameter wó pśicynje.
{{Wobraz za lašowanje}}
{{Pśedłoga:Wobraz za lašowanje
|pśicyna=Toś ten wobraz njama informaciju wó licency.
}} --~~~~
Za wobraze, kótarež južo eksistěruju na commons, su zbytne abo njamaju licency.
{{Lašowanje pó diskusiji}} Za nastawki, wó kótarychž lašowanju bychmy diskutěrowaś měli.

Glědaj teke wobźěłaś