Pśedłoga:Lašowaś

(pósrědnjone z boka „Pśedłoga:Del”)


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Wužywanje pśedłogi

Zapiš pśedłogu na spočatk nastawka abo wobrazoweje dataje, jo móžno dwě warianśe nałožować:

  • {{Lašowaś|pśicyna}} --~~~~ (dopórucene)
  • {{Lašowaś}} --~~~~ (móžno, ale njedopórucene; lěpjej jo, pórědnu pśicynu zapodaś)

Alternatiwnje dajo se take {{delete}} abo {{del}} wužywaś.

Woznamjene boki składuju se awtomatiski w kategoriji Category:Boki k malsnemu lašowanju.


Pokazka: Jolic coš, až se ma wó lašowanju nastawka diskutowaś, móžoš pśedłoze {{Wobraz za lašowanje}} abo {{Lašowanje pó diskusiji}} wužywaś. Pšosym wužywaj w toś tom paźe tamny wótkaz na Wikipedija:Kandidaty za lašowanje.Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.