Wikipedija:Kandidaty za lašowanje

Awtorski portal

Wažna informacija Wobdźěłać

To jo bok wó nastawkach, kótarež wužywarje naraźeje za wulašowanje. Njezabuź pšosym pśicynu za wulašowanje. Pšosym podpišśo swóje pśinoski z --~~~~~,
to jo w gratowem kašćiku nad wobźěłowańskim woknom druge tłocatko wótpšawa. To how:  

Pšosym wužywaś za nowu diskusiju plus (+) w górnej menijowej lejstwje mjazy słowoma "wobźěłać" a "wersije a awtory".


Dobry źeń, luźe. Naraźijom, až hyšći diskutěrujomy wuměnjenja za lašowanje a teke změna abo wuźěłanje pśisłušnych pśedłogow. Wutšobne póstrowy --Tlustulimu 21:19, 8 februara 2008 (CET)

Kategorije Wobdźěłać

Wužytne pśedłogi Wobdźěłać

Za markěrowanje nastawki móžoš slědujuce pśedłogi wužywaś.

Za malsne lašowanje Wobdźěłać

Za lašowanje pó diskusiji Wobdźěłać

Njezabuź pšosym twóju pśicynu a signaturu.

Za boki, kótarež juž su na toś tej lisćinje byli Wobdźěłać

Archiwěrowanje Wobdźěłać

Pó někotarych tyźenjach (wjele?) bźez pšosby na wobnowjenje pśesuń pšosym diskusiju wó nastawku do archiwa, kótaregož podbokowe mě by pó šemje "ArchiwLětoMjasecŹeń" měli. (Na pś. Wikipedija:Kandidaty za lašowanje/Archiw20080303) Tamny wótkaz njemusy mjenjowy źěl Archiw wopśimjeś.

Route 66‎‎ Wobdźěłać

Rowno som znowego kał RLa namakał. Nastawk ma wjelgin wopacny rěcny niwow. Mimo togo feluju žrědła a wopśimjejo pśeliš listow. Jogo nastawki pśecej maju samske problemy. Myslim se, až wón njejo zamóžny we Wikipediji pomogaś. --Tlustulimu (diskusija) 28. apryla 2013, 18:00 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Valparaíso Wobdźěłać

Rowno som znowego kał IPowego wužywarja namakał. Myslim se, až wikipedije njejo wobrazowa galerija. --Tlustulimu (diskusija) 26. oktobra 2013, 22:47 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

  jo se wótbył Rowno som nastawk wulašował, dokulaž wót oktobra njejo "pśeśiwo" how było. Mimo togo nastawk z esperantorěcnejej wersiji pśełožył, tak až wón zasej eksistěrujo, ale bźez njepśigódnych wersijow. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 18:29 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Rance García Wobdźěłać

Nastawk njeznatego wužywarja ako hoax wuglěda. Mimo togo žrědła feluju. Někotare wikipedije su nastawk južo wulašowali. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 17:54 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

  jo se wótbył Som rowno nastawk wulašował, dokulaž jo relewantnosć felowała, ale njejsu teke žrědła byli. Mimo togo se su cuzorěcne wersije wulašowali. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 20. apryla 2015, 16:16 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Jovian Wobdźěłać

Wužywaŕ z IP-adresom jo nastawk Jovian napórał. Myslim se, až njama relewantnosć. Mimo togo žrědła feluju. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 20. apryla 2015, 16:09 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Česka Rixdorf Wobdźěłać

Zasej kał RLa z wjelgin wopacneju pseudoserbšćinu. Mimo togo wón njeznajo, co su žrědła. --Tlustulimu (diskusija) 5. julija 2015, 21:31 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

  Za. Bźez wjelikeje diskusije. -- J budissin (diskusija) 6. julija 2015, 02:26 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]
Dobre ranje, kněz profesor! Ja pšosym Was, Wy musym se pópšawiś, ja jo w mója artikla zmólki pisał! 88.103.172.179 6. julija 2015, 10:24 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]
To bóžko njerozmějom. -- J budissin (diskusija) 6. julija 2015, 12:01 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]
Njamam lušt pśecej taki kał pópšawiś, dokulaž njejo rěcny niwow z lětow rosł. Myslim se, až njeznajoš bazowe pšawidła serbskeje gramatiki. Njejo nadawk Wikipedije pópšawiś twóje gramatiske zmólki abo rěc wucyś. --Tlustulimu (diskusija) 6. julija 2015, 16:21 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]