Wikipedija:Kandidaty za lašowanje

Letzter Kommentar: pśed 9 lětami von Tlustulimu in Abschnitt Lisćina
Awtorski portal

Wažna informacija

wobźěłaś

To jo bok wó nastawkach, kótarež wužywarje naraźeje za wulašowanje. Njezabuź pšosym pśicynu za wulašowanje. Pšosym podpišśo swóje pśinoski z --~~~~~,
to jo w gratowem kašćiku nad wobźěłowańskim woknom druge tłocatko wótpšawa. To how:  

Pšosym wužywaś za nowu diskusiju plus (+) w górnej menijowej lejstwje mjazy słowoma "wobźěłać" a "wersije a awtory".


Dobry źeń, luźe. Naraźijom, až hyšći diskutěrujomy wuměnjenja za lašowanje a teke změna abo wuźěłanje pśisłušnych pśedłogow. Wutšobne póstrowy --Tlustulimu 21:19, 8 februara 2008 (CET)

Kategorije

wobźěłaś

Wužytne pśedłogi

wobźěłaś

Za markěrowanje nastawki móžoš slědujuce pśedłogi wužywaś.

Za malsne lašowanje

wobźěłaś

Za lašowanje pó diskusiji

wobźěłaś

Njezabuź pšosym twóju pśicynu a signaturu.

Za boki, kótarež juž su na toś tej lisćinje byli

wobźěłaś

Archiwěrowanje

wobźěłaś

Pó někotarych tyźenjach (wjele?) bźez pšosby na wobnowjenje pśesuń pšosym diskusiju wó nastawku do archiwa, kótaregož podbokowe mě by pó šemje "ArchiwLětoMjasecŹeń" měli. (Na pś. Wikipedija:Kandidaty za lašowanje/Archiw20080303) Tamny wótkaz njemusy mjenjowy źěl Archiw wopśimjeś.

Lisćina

wobźěłaś

Rowno som znowego kał RLa namakał. Nastawk ma wjelgin wopacny rěcny niwow. Mimo togo feluju žrědła a wopśimjejo pśeliš listow. Jogo nastawki pśecej maju samske problemy. Myslim se, až wón njejo zamóžny we Wikipediji pomogaś. --Tlustulimu (diskusija) 28. apryla 2013, 18:00 (CEST)Wotmołwić

Rowno som znowego kał IPowego wužywarja namakał. Myslim se, až wikipedije njejo wobrazowa galerija. --Tlustulimu (diskusija) 26. oktobra 2013, 22:47 (CEST)Wotmołwić

  jo se wótbył Rowno som nastawk wulašował, dokulaž wót oktobra njejo "pśeśiwo" how było. Mimo togo nastawk z esperantorěcnejej wersiji pśełožył, tak až wón zasej eksistěrujo, ale bźez njepśigódnych wersijow. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 18:29 (CEST)Wotmołwić

Nastawk njeznatego wužywarja ako hoax wuglěda. Mimo togo žrědła feluju. Někotare wikipedije su nastawk južo wulašowali. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 17:54 (CEST)Wotmołwić

  jo se wótbył Som rowno nastawk wulašował, dokulaž jo relewantnosć felowała, ale njejsu teke žrědła byli. Mimo togo se su cuzorěcne wersije wulašowali. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 20. apryla 2015, 16:16 (CEST)Wotmołwić

Wužywaŕ z IP-adresom jo nastawk Jovian napórał. Myslim se, až njama relewantnosć. Mimo togo žrědła feluju. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 20. apryla 2015, 16:09 (CEST)Wotmołwić

Zasej kał RLa z wjelgin wopacneju pseudoserbšćinu. Mimo togo wón njeznajo, co su žrědła. --Tlustulimu (diskusija) 5. julija 2015, 21:31 (CEST)Wotmołwić

  Za. Bźez wjelikeje diskusije. -- J budissin (diskusija) 6. julija 2015, 02:26 (CEST)Wotmołwić
Dobre ranje, kněz profesor! Ja pšosym Was, Wy musym se pópšawiś, ja jo w mója artikla zmólki pisał! 88.103.172.179 6. julija 2015, 10:24 (CEST)Wotmołwić
To bóžko njerozmějom. -- J budissin (diskusija) 6. julija 2015, 12:01 (CEST)Wotmołwić
Njamam lušt pśecej taki kał pópšawiś, dokulaž njejo rěcny niwow z lětow rosł. Myslim se, až njeznajoš bazowe pšawidła serbskeje gramatiki. Njejo nadawk Wikipedije pópšawiś twóje gramatiske zmólki abo rěc wucyś. --Tlustulimu (diskusija) 6. julija 2015, 16:21 (CEST)Wotmołwić