Awtorski portal

Toś ten bok dej wopśimjeś informacije wó nastawkach, kótarež buchu za pśesunjenje naraźone.

Piš pšosym do slědujuceje lisćiny wše nastawki, kótarež bychu pó twójom měnjenju se pśesunuś dejli. Na pśi. ===[[Blabla]] a [[Njemysl]]===. Ale teke zasajź pšosym pśedłogu {{Pśesunuś}} do wšych wótpowědnych nastawkow. Toś ta pśedłoga ma dwa notnej parametra źo (za cil pśesunjenja) a cogodla (za pśicynu); na pś.

{{Pśesunuś
|źo=toś ten nastawk
|cogodla=test
}}

Jolic coš twójo měnjenje wó jadnem ze slědujucych naraźenjow pisaś, diskutuj pšosym na toś tem boku dołojce. Tam móžoš pśedłogi {{Za}} (Za Za), {{Pśeśiwo}} (Přećiwo Pśeśiwo) a {{Neutralnje}} (Neutralnje Neutralnje) wužywaś, aby twójo měnjenje markěrował.

Glědaj teke

wobźěłaś