Wikipedija:Tekstowe źěle/Pógódnośenje

Tekstowe źěle
Wužytne informacije


Ty móžoš wužywaś take pśedłogi, gdyž mysliš, až nastawk abo wótrězk ma wopśimjeśowu abo rěcnu zmólku.

Jolic maš ideju za nowu pśedłogu, móžoš taku pśedłogu dodaś. Pomoc za redigowanja stoj w nastawku Pomoc:Pśedłogi. Glědaj pšosym, až nowa pśedłoga njech slědujo šemu eksistujucych pśedłogow.

Jolic maš ideju ale njemóžoš pśedłogu redigowaś, informuj pšosym druge wužywarje pśez tudejšy diskusijny bok.


Lisćina pśedłogow

wobźěłaś

Za njedostatki

wobźěłaś
Žrědło Pśikład Komentar
{{Aktualizuj}}


Někótare fakty se deje w nastawku aktualizowaś
{{Cełe sady}}


Informěrujo wó nastawku abo wótrězku, kótaryž hyšći wopśimjejo někótare słowa, abo njewopśimjejo sady.
{{Felujo dokumentacija}}


Informěrujo wó předłoze, kótaraž hyšći njewopśimjejo dokumentaciju.
{{Felujo infokašćik}}


Informěrujo wó nastawku, kátaryž hyšći njewopśimjejo infokašćik.
{{Felujo kategorija}}


Informěrujo wó nastawku, kótaryž hyšći njewopśimjejo kategoriju.
{{Felujo taksonkašćik}}


Informěrujo wó nastawku, kótaryž hyšći njewopśimjejo taksonkašćik.
{{Feluju koordinaty}}


Informěrujo wó nastawku, kótaryž njewopśimjejo koordinaty, rownož jogo tema by jo pótrjebowaś mógła.
{{Neutralita}}


Informěrujo wó felujuca neutralita nastawka.
{{Njerozymliwy}}


Informěrujo wó njerozymliwje formulowanych nastawkach.
{{Bźez wobraza}}


Hyšći feluju wobraze w nastawku.
{{No iwiki}}


Hyšći feluju wótkaze do drugich wikipedijow.
{{Pólěpšćo}}


Informěrujo wó rěcnych zmólkach.
{{Pśełož}} Nastawk abo wótrězk hyšći dej se z drugeje rěcy pśełožyś.
{{wopśimjeśowe flacki|wobpisanje wopśimjeśowych flackow}}


Informěrujo wó wopśimjeśowych flackach. Móžo nul parametrow, jaden parameter abo dwa parametra měś.
{{Zarodk}}


Nastawk hyšći jo mały.
{{Zjadnośiś}}


Informěrujo wó naraźenju zjadnośiś nastawk z drugim nastawkom.
{{Žrědło}}


Informěrujo wó felujucych žrědłach za ceły nastawk.
{{Žrědło2}}


Informěrujo wó felujucych žrědłach za wótrězk nastawka.
{{fakt}} Nakład casnika jo 23.567 eksemplarow.[trjebne žrědło] Informěrujo wó felujucych žrědłach za jadnu sadu.
Žrědło Pśikład Komentar
{{Cytanja gódny}}
Informěrujo wó nastawku, kótaryž jo cytanja gódny.
{{Ekscelentny}}
Informěrujo wó nastawku, kótaryž jo ekscelentnje napisany.

Pódrědowanja za zarodkowe nastawki

wobźěłaś

Jolic trjebaš resp. coš cyniś rozeznawanje zarodkowych nastawkow (engelsski: Stub[s]) pó temje, móžoš wužywaś pśedłogu z slědujuceje lisćiny. Ideja jo z esperantorěcneje wikipedije.

Něnto eksistěrujo bazowa pśedłoga {{ZarodkowyTyp}} za dodaśe dalšych takich pśedłogow.

Žrědło Pśikład Komentar
{{Zarodk biologije}}
Tema nastawka jo biologija. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk biografije}}
Tema nastawka jo biografija. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk botaniki}}
Tema nastawk jo botanika. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk chemije}}
Tema nastawka jo chemija. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk wó Esperanto}}
Tema nastawka je Esperanto a kotrehož organizacije.
{{Zarodk fyziki}}
Tema nastawka jo fyzika abo fyzikaliski fenomen.
{{Zarodk geografije}}
Tema nastawka jo geografija. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk stawiznow}}
Tema nastawka jo historija (stawizny). Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk muziki}}
Tema nastawka jo muzika. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk informatiki}}
Tema nastawka jo informatika.
{{Zarodk computera}}
Tema nastawka jo computer a kótaregož źěle.
{{Zarodk Linuksa}}
Tema nastawk jo Linuks. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk matematiki}}
Tema nastawka jo matematika. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk rěcy}}
Tema nastawka jo rěc. Ale nastawk hyšći jo na zarodkowem niwowje.
{{Zarodk Serbow}}
Tema nastawka se pośěgujo na Serbach. Ale nastawk hyšći na zarodkowem niwowje.

Pśedłoga za wše zmólki

wobźěłaś

Teke eksistěrujo pśedłoga {{Pśeźěłuj}}, kótaraž informěrujo wó wěcorych zmólkach.

Nałožowanje pśedłoga z parametra

{{Pśeźěłuj|iwiki|cat|img|zarodk|sources|style|NPOV|translate|OR|check}}

pśinjaso:Detajle su w dokumentaciji toś teje pśedłogi.