Wikipedija:Tekstowe źěle/Pśinoski za formatowanje

Tekstowe źěle
Wužytne informacije

Toś te pśedłogi formatěruju elementy w nastawkach, na pśikład tabele.

Za rozdźělne elementy wobźěłaś

Žrědło Pśikład Komentar
{{-}} Pśida CSS-format clear:both; elementoju.
{{-l}} Pśida CSS-format clear:left; elementoju.
(Pismik l pochada z engelskego left, nimskego links a serbskego nalěwo)
{{Float left}} Definěrujo lěwe wurownanje wótpowědnego elementa.
{{Float right}} Definěrujo pšawe wurownanje wótpowědnego elementa.
{{Kšoma}}
{{Kšoma|tekst|#FF0000}}
tekst Definěrujo barwojtu kšomu wokoło elementa, kótaryž jo w prědnym parametrje stoj a da jomu barwu pó drugej parametrje.
Žrědło Pśikład Komentar
{| {{Rědna tabela}}
! Nadpis 1
! Nadpis 2
|-
| Tekst 1
| Tekst 2
|}
Nadpis 1 Nadpis 2
Tekst 1 Tekst 2
Formatěrujo tabelu.
{| {{Rědna tabela-nalěwo}}
! Nadpis 1
! Nadpis 2
|-
| Tekst 1
| Tekst 2
|}
Nadpis 1 Nadpis 2
Tekst 1 Tekst 2
Formatěrujo tabelu nalěwo.
{| {{Rědna tabela-napšawo}}
! Nadpis 1
! Nadpis 2
|-
| Tekst 1
| Tekst 2
|}
Nadpis 1 Nadpis 2
Tekst 1 Tekst 2
Formatěrujo tabelu napšawo.
{{Backimage}} Pśikład jo na boku {{Nawikašćik periodowy system}}
{{Barwa 1}} Cela z slězynu w barwje 1 Definěruju slězynowe barwy za tabelowe cele.
{{Barwa 2}} Cela z slězynu w barwje 2
{{Barwa 3}} Cela z slězynu w barwje 3
{{Barwa 4}} Cela z slězynu w barwje 4

Za Babelowe boki wobźěłaś

Žrědło Pśikład Komentar
{{Babel-N|1=
{{Wužywaŕ dsb}}
{{Wužywaŕ pl-4}}
{{Wužywaŕ cs-3}}
{{Wužywaŕ de-3}}
}}
Wikipedija:Babel
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.


pl
4
Ten użytkownik posługuje się językiem polskim prawie jak językiem ojczystym.


cs
3
Tento uživatel je schopen plynně komunikovat česky.


de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
Pytaj wužywaŕske rěcy
Warianta, kótaraž zmóžni njeskóńcnu licbu Babelowych kašćikow.
{{Babel
|dsb
|sk-2
|fachowe znaśa
|html-2
}}
Rěcne zamóžnosći
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
sk
2
Tento redaktor má stredné znalosti slovenčiny.
Móje fachowe znaśa
html
2
<HTML><BODY><P>Toś ten wužywaŕ ma rozšyrjone znajobnosćiHTML. </P></BODY></HTML>
Wužywarje pó rěcach
Warianta z mjazynadpisom wó fachowych znajobnosćach
{{Babelowa lisćina
|rěc=Dolnoserbšćina
|swójske mě rěcy=Dolnoserbšćina
|nastawk=Dolnoserbšćina
|skrotconka=dsb
|wikipedija=jo
}}

dsbDolnoserbšćina (Dolnoserbšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ dsb
Pśeglěd wšych pśedłogow: /dsb

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ dsb Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ dsb-M a Kategorija:Wužywaŕ dsb
Wužywaŕ dsb-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ dsb-4 a Kategorija:Wužywaŕ dsb
Wužywaŕ dsb-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ dsb-3 a Kategorija:Wužywaŕ dsb
Wužywaŕ dsb-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ dsb-2 a Kategorija:Wužywaŕ dsb
Wužywaŕ dsb-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ dsb-1 a Kategorija:Wužywaŕ dsb
Wužywaŕ dsb-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ dsb-p a Kategorija:Wužywaŕ dsb


Formatowanje lisćina, kótaraž wopśimjejo wše rěcne niwowy wótpowědneje rěcy
Žrědło Pśikład Komentar
{{Citat}}

„To jo citat.“

Glědaj teke do kategoriji Kategorija:Pśedłoga:Citat.
{{Citat2}}
To jo drugi citat.
{{Cn}}
{{Cn|test}}
test Zasajźijo <code> a </code> wokoło teksta.
{{Hl}}
{{hl|red|cerwjeny tekst}}
cerwjeny tekst Definěrujo barwu teksta.
{{IPA}}
{{IPA|ˈbaɪ̯ʃpiːl}}
ˈbaɪ̯ʃpiːl Za formatowanje teksta pó mjazynarodnem fonetiskem alfabeśe.
{{Nowrap}}
{{Nowrap|tekst}}
Aby změnu linki zajźował.
{{Polytoniski}}
{{Polytoniski|πτῶσις}}
πτῶσις Za formatowanje teksta z starogrichiskimi wósebnymi znamješkami
{{Ž}}
{{Ž|pśikład}}
pśikład Zasajźijo <code> a </code> wokoło teksta.

Za wobłuki wobźěłaś

Žrědło Pśikład Komentar
{{Kulanje|
tekst=Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
}}

{{Kulanje|
wusokosć=7em|
šyrokosć=20em|
tekst=Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?
}}

Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?


Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis? Saluton kaj salaton. Kie estas via kato? Ĉu muso ĝin formanĝis?

Za wobłuki. Wariable wusokosć a šyrokosć su opcionalne.

Za wobraze wobźěłaś

Detajle su w dokumentacijach.

Pśedłoga Komentar
{{Click}} Pśikład jo na boku pśedłogi {{pśeźěłuj}} a drugich.
{{LocMap}} Za kórty z markěrowanskim dypkom za městno.
{{LocMap+}} Warianta z wěce ako jadnym dypkom.

Za wótkaze wobźěłaś

Na druge boki wobźěłaś

Detaile su w dokumentacijach.

Pśedłoga Pśikład Komentar
{{Pśedłoga}} Pśikład stoj nalěwo. (Synonym jo {{Tl}} pó engelskej wikipediji).
{{Tim|Tim}} Pśedłoga:Tim (diskusija, Co wótkazujo sem, wobźěłaj) Zasajźijo wótkaze za diskusijny bok, pokazanje "Co wótkazujo sem" a wobźěłanje boka.
{{Tlp}}
{{Tlp|cn|žrědłowy tekst}}
{{cn|žrědłowy tekst}} Pokazujo žrědło wužywanje pśedłogi z jadnym parametrom.

Glědaj teke wobźěłaś