Europska unija

(pósrědnjone z boka „Europska Unija”)

Europska unija jo góspodaŕski a politiski zwězk sedymadwaźasća europskich krajow.

Kórta Europskeje unije (wót 2020)
Chórgoj Europskeje unije
European Commission

Cłonkojske staty wobźěłaś

Něnto su 27 statow w Europskej uniji. Cłonkojske staty su:

Galerija wobźěłaś

Eksterne wótkaze wobźěłaś