Europska Uniwersita Viadrina

Europska Uniwersita Viadrina (nim. Europa-Universität Viadrina) jo uniwersita we Frankobroźe nad Odru. Wóna gromadu źěła z Pólskeju. Jo w 1998 nastało Collegium Pollonicum w Słubicach ako wótźělenje Viadriny a Uniwersity Adama Mickiewicza w Poznanju.

Sedlišćo uniwersity
Wuglěd wot "Oderturm" na Uniwersitu Viadrina