Měkopackaty sad[1] se groni ako sad wužywane družyny měkopackosadowych rostlinow (Pyrinae) w swójźbje rožowych rostlinow (Rosaceae). To su mjaz drugim:

Płod se ako jabłukowy płod mjenjujo a se botaniski ma za kompleksny měchowy płod. Pśez wobrosćenju płodowych łopjenkow (a pózdźejšych płodow) pśez górjej zrosćone kwiśonkowe dno nastanjo tak mjenjowany pózdatny płod. W jogo nutśikownem su wopšawdne měchowe płody (5 pó licbje) ze semjenjami.

Płody měkopackatego sada słuša k nejwěcej woblubowanym carobam a se mógu pśez wótpowědne wašnja chowanja za cas mjasecow w pśisamem njezměnjenej kwaliśe wobchowaś (glědaj chowanja měkopackatego sada).

Glědaj teke wobźěłaś

Noty wobźěłaś

  1. W internetowem słowniku: Kernobst